O NÁS

       Naša spoločnosť - SERVIS PARTNER – JÁN SUKIČ s.r.o. je súkromná firma, ktorá vznikla 1.1.2001 a pokračuje v poskytovaní komplexnej servisnej činnosti tvárniacich strojov po zániku podniku Strojárne Piesok, resp. ESPE a.s. Piesok. Od 1.2.2008 sme sa pretransformovali na spoločnosť s r.o.

       Naše služby sú zamerané komplexne, od počiatočnej požiadavky vykonania servisného zásahu, s diagnostikovaním závady, až po dodávku vytipovaného stroja s požadovanou úpravou, resp. opravou stredného či generálneho charakteru.

       Kvalitu týchto servisných služieb zabezpečujú odborní servisní pracovníci s dlhodobými skúsenosťami a požadovanou praxou (u bývalého výrobcu) v tejto oblasti, čo je zárukou úspešného zvládnutia všetkých na nás kladených úloh. Firma sa od začiatku orientuje v prevažnej miere na vykonávanie všetkých servisných činností, t.j. bežná údržba, montáže, školenia, výroba originálnych ND a príslušenstvom k tvárniacim strojom a pod. Špecifickým prvkom činnosti firmy je taktiež vykonávanie generálnych a stredných opráv tvárniacich strojov. po dohode u užívateľa, resp v priestoroch našej firmy, kedy je možné stroj presne pripraviť podľa požiadaviek užívateľa. Ďalším predmetom činnosti firmy je nákup a predaj použitých tvárniacich strojov, čím je firma schopná takýto stroj po oprave dodať podľa želania zákazníka.

       Firma svoju činnosť vykonáva v prevažnej miere na Českom a Slovenskom trhu, ale aj v zahraničí (Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Cyprus, Libanon, Sýria, Saudská Arábia, Thajsko, Taiwan a pod.).

       Naším heslom je: KVALITA – RÝCHLOSŤ – SPOKOJNOSŤ - CENOVÁ DOSTUPNOSŤ.

       Skúste to s nami a staneme sa Vaším stálym SERVIS PARTNEROM.